Mänskliga rättigheter och globalisering

Innebörden av globalisering

Att samarbete leder till bättre villkor för flera borde vara ett vedertaget faktum vid det här laget. Länder som isolerar sig från internationell handel för att försöka förlita sig på sin egen ekonomi stagnerar snabbt och skadar sin egen ekonomi mer än någon annans. Ett ironiskt problem är att efter hand som inkomstskillnaderna i ett land ökar så tenderar de att bli mer protektionistiska, något som visar sig genom exempelvis Brexit och USA:s plötsligt införda importtullar som skakade om världsekonomin rejält. Det förstnämnda utpekas av ekonomiska experter som ett förödande beslut för Storbritannien vilket kommer att användas som avskräckande exempel på isolationism i framtiden. Det är som att de som inte får så mycket av kakan pekar ut och vill porta dem som var med på kalaset och hade med sig småbakelser och tog en bit tårta, och ivrigt hejas på av dem som tog halva tårtan och inte delar med sig av något annat.

Istället borde länder utveckla handelsavtal för att effektivt kunna utföra internationella transaktioner men utan att ge globala företagskonglomerat för mycket makt. Detta är en viktig del av globaliseringsprocessen, att inte låta stora företag som har många gånger omsättningen av ett litet land få för mycket politisk makt. Inte alla företag använder sin ekonomiska makt på ett sätt som är positivt för växande ekonomier. Däremot måste naturligtvis små länder få möjligheten att delta med sina resurser på världsmarknaden för att skapa sig stabil ekonomisk tillväxt. Ekonomi är inte automatiskt något dåligt, bara när korruption börjar infestera handel och lagar.

Globalisering och miljö

En nackdel med globaliseringen som pågår är att den ökade rörligheten för varor och människor orsakar stora utsläpp. Det är lätt att rationalisera i sitt eget huvud att “det är ju bara en flygresa tur och retur” men när miljoner människor tänker likadant blir det snabbt ett problem. Tänk bara på skillnaden mellan när en person slänger en läskburk i en park jämfört med om hundratals gör det.

Enligt vissa kommer vi att bli tvungna att nedrusta vår välfärd för att betala för de framsteg civilisationen har nått och det sägs att vi alltså skulle ha passerat dess höjdpunkt redan. Detta kan anses vara något pessimistiskt, men det stämmer dock att mänskligheten måste agera koordinerat och snabbt om vi vill att vår planet ska kunna husera oss mycket längre.

Den välkände naturfilmsprofilen David Attenborough håller med om att civilisationen står inför en stor utmaning, om inte en kollaps, vilket är en mer drastisk formulering av den tidigare nämnda idén. Massutrotningar av djurlivet på planeten har inträffat några gånger sedan liv för första gången uppstod här, men denna gången är det ingen meteor som orsakar kaoset utan vi själva.

Ingen nation kan eller bör pekas ut som skyldig till dagens koldioxidhalt i atmosfären, men ju mer landet har förlitat sig på fossila bränslen desto viktigare är det att de ändrar sin energiutvinning till något som skadar miljön mindre än olja, kol och naturgas. Det är en global utmaning eftersom det rör hela planeten och dess effekter är redan kännbara i stort sett överallt.

Sammanfattande

Globaliseringen har både positiva och negativa sidor. Några positiva är ökat kunskapsutbyte, handel och resor som tar mycket kortare tid än de gjorde för bara hundra år sedan. De negativa är de ökade utsläppen som dessa saker ger upphov till och dess effekter på miljön som sedan påverkar människors levnadsvillkor, vilket är en viktig aspekt av mänskliga rättigheter.