Kvinnors rätt i samhället – En historisk genomgång

Det går inte att prata om mänskliga rättigheter utan att nämna kvinnornas rättigheter. Detta är för att kvinnan alltid har varit utsatt och för bara 200 år sedan hade de mindre rättigheter. På många ställen i världen har kvinnor fortfarande mindre rättigheter. I denna artikel kommer du som läsare kunna läsa om kvinnors rättigheter i historien i Sverige, Grekland och Indien.

Sverige under 1800-talet 1900-talet och 2000-talet

För 200 år sedan hade kvinnorna mindre rättigheter till att göra som de ville. De fick inte ha ett riktigt arbete som männen hade utan de skulle vara hemma och ta hand om hemmet och barnen och eventuella djur. Detta gällde inte för alla utan det fanns män som accepterade att kvinnan tog jobb som lärare då och då. Däremot fick de inte ha samma jobb som männen och de fick heller inte lika mycket lön. Går vi fram 100 år i tiden hamnar vi på 1900-talet.

Detta århundrade kan sägas vara kvinnans år just eftersom det var då de flesta förändringarna skedde för just kvinnorna. År 1921 fick kvinnor rösträtt för allra första gången. Under hela 1920-talet skedde förändringar som att de fick komma in i arbetslivet och jobba bredvid männen. Även om de fick lägre lön för samma arbete. På 1950-talet fanns det yrken som endast riktade sig till kvinnorna och det var förbjudet att avskeda en kvinna om hon blev gravid. I dag på 2000-talet finns det många kvinnor som sitter i regeringen och även om de fortfarande har lägre löner än männen är skillnaden inte lika stor som den en gång var.

Grekland under antiken och idag

Under antiken fanns det olika regler i olika länder för kvinnorna. Detta är inget konstigt eftersom det alltid har funnits olika regler i olika kulturer genom alla olika tiderna. Kvinnor som bodde i Aten i Grekland kunde vid denna tid bli bortgifta när de var 15 år. De hade inga rättigheter och kunde inte äga huset de bodde i.

Mannen blev kvinnans förmyndare även om hon var vuxen och om hon skulle göra något var hon tvungen att fråga sin man om lov. Om Mannen ville kunde han skilja sig när som helst och kvinnan fick ingen rätt alls att träffa sina barn. Idag gäller inte detta mer och kvinnorna är mer fria att göra vad de vill. De kan utbilda sig och få välbetalda jobb och komma och gå som de vill i samhället.

Indien under 1800-talet och idag

Indien har under åren förändrats väldigt mycket och även om denna förändring har skett för kvinnorna har de ändå lång väg kvar. På 1800-talet var det tillåtet med barnäktenskap och kvinnan förväntades att lyda sin make och inte säga emot sin man. I början av 1900-talet började familjer från landsbygden att söka sig in mot städerna för att söka jobb.

Kvinnorna fick jobb inom industrin men när det var dags för giftermål fick kvinnan inte arbeta längre. Idag ser det lite annorlunda ut och kvinnorna förväntas inte längre att ta hand om männen och barnen. De är mer fria att gå i skolan och jobba även om de har gift sig. Organisationen SEWA blev en stor förändring för kvinnorna som såg till att de allra fattigaste och outbildade kvinnorna skulle kunna få jobb och bra lön. I dag finns det hjälp för gifta kvinnor. De kan vända sig till polisen om de känner sig orättvist behandlade av sin make och svärföräldrar. Vilket inte fanns förr.