Klimat och mänskliga rättigheter

När man tänker på begreppet “mänskliga rättigheter” är det oftast krig i olika former som man tänker på först. Det är dock inte det enda hotet mot mänskligheten, utan klimatförändringarna som världen står inför är också ett massivt problem. De länder som historiskt har varit mest påverkade av klimatförändringarna brukade vara fattiga länder, men de ödeläggande skogsbränderna i både Kalifornien år efter år, och även Sveriges nya bekantskap med detta nu i sommar, vittnar om att västvärlden inte längre kan blunda för den påverkan som har orsakats av generationer av ansvarslösa koldioxidutsläpp.

FN-toppmöte i Polen

FN har en lång historia bakom sig av att försöka organisera världens länder att ta ansvar för sina utsläpp och arbeta för att minska dessa över tid så att vi kan begränsa växthuseffektens påverkan på planeten. Den internationella organisationen har sammankallat till möten i många olika städer genom åren och i år är det dags i Polska Katowice. FN-chefen António Guterres har ett allvarligt budskap till medlemsländerna; De måste agera snabbt och målinriktat, för världen är illa ute. Toppmötet i Polen är till för att likrikta och cementera de olika ländernas handlingar för att minska sin miljöpåverkan och undsätta de fattigare nationerna som redan är hårt påverkade av klimatkrisen. Det är en uppföljning till avtalet som slöts i Paris 2015.

Olika länders förutsättningar

Rika länder som USA och Sverige har resurser att återuppbygga igen ganska snabbt efter stormar och bränder, men i fattiga länder såsom Haiti kan det ta lång tid att restaurera grundläggande infrastruktur. Ännu en aspekt av problemet är att den nybyggda infrastrukturen också lätt förstörs om och om igen av de orkaner som ökar i både styrka och frekvens och därmed dränerar landets redan små resurser. Detta i sin tur leder till att de aldrig kan använda resurser till annat än att lappa och laga, när de egentligen skulle behöva satsa på utbildning och andra viktiga aspekter för ekonomisk tillväxt.

Klimatflyktingar

Människor flyr inte bara från krigszoner, ibland måste de lämna sina hem eftersom klimatet i deras region har blivit ohållbart av en eller annan anledning. Det kan handla om flykt från torka eller återkommande översvämningar som ödelägger allt de äger och har, om och om igen. EU har just nu på tapeten att förenkla för flyktingar att få asyl inom EU av olika humanitära skäl, genom att öppna upp ambassader och konsulat för ansökningar. Förslaget kommer från EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter. Om inte det egna landets regering har resurser att försäkra sig om medborgarnas grundläggande behov är det viktigt att andra samfund och länder tar ansvar och hjälper till, eftersom det är varje människas rättighet att vara trygg där de lever.

Slutsats

FN och EU fokuserar på att klimatet är den viktigaste utmaningen som vi står inför, och att den måste bekämpas på flera fronter.