Journalisternas roll i försvaret av mänskliga rättigheter

Journalister ser över allt för att täcka folks intresse, nu t.ex. har vi EM-gruppspelet i sommar och media är inte blyga med att täcka allt om EM. Media och journalister har ett viktigt arbete när det kommer till att bevaka mänskliga rättigheter. Journalister granskar allt från korruption till övergrepp i krigs- och konfliktzoner. Utan en fri press hade många övergrepp på mänskliga rättigheter aldrig kunnat avslöjas. Tyvärr har journalisters frihet blivit mer begränsad på många håll i världen. Även i Sverige har hoten mot journalister ökat och framför allt har kvinnliga journalister märkt av ett ökat hot. Det är inte bara i länder med bristande demokrati som journalister har svårare att arbeta utan även i etablerade demokratier.

Journalister som bevakar mänskliga rättigheter

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till organisationsfrihet och friheten att delta i fredliga sammankomster. Det inkluderar rätten till fredliga demonstrationer. Det händer dock ofta att journalister attackeras. Det kan vara när man bevakar demonstrationer för exempelvis Kvinnors rätt i samhället eller förtryck av minoriteter vilkas rättigheter fortfarande kan framstå som kontroversiella. Det förekommer i länder som är kända för sina övergrepp på mänskliga rättigheter som Sudan men har även ökat i länder som anses öppna och demokratiska. Även i länder som Ungern och Polen har staten gjort det svårare för journalister att granska statliga myndigheter.

Vilka risker finns det när journalister hotas?

Framför allt är det risken att övergrepp av regeringar och dess övergrepp inte längre kommer till ytan. Tyvärr har den fria pressen kommit på många håll att kallas för folkets fiende. Det gör att även att om journalister avslöjar övergrepp så tas dessa nyheter inte på allvar. Risken finns att exempelvis polisers övergrepp på civilbefolkningen inte avslöjas. Indien är ett exempel på länder där det blivit allt svårare att bevaka övergrepp. Nästan hundra journalister utsatts för övergrepp i USA när de bevakat demonstrationer. Journalister har fängslats och även utsatts för våld av poliser trots att de haft sina presskort väl synliga. Resultaten kan leda till att arbete med mänskliga rättigheter runt om i världen blir allt svårare. En fri press är en garant för mänskliga rättigheter.