Arbetares rättigheter

En sak som skiljer sig mycket mellan olika länder och kulturer är synen på arbetares rättigheter genemot sina arbetsgivare. I norra Europa har vi sedan 1800-talet en kultur av att kämpa för arbetares rättigheter. De framsteg vi har drivit är något att värna om, särskilt eftersom dessa rättigheter står under ständigt hot från vinstdrivande intressen. Respekten för arbetares rättigheter är anledningen till att man i Sverige inte behöver tre olika jobb för att försörja sin familj, eftersom lönerna oavsett yrke går att leva på. Det gör att arbetare i sverige slipper hitta andra sätt att utöka sin lön på, såsom att börja spela på onlinecasion.

Minimumlön bra eller dåligt?

Ett vanligt resonemang bland de som gillar tanken på ett system med minimumlön, som de har i USA, är att arbetsgivare aldrig kan betala lägre än den lagstadgade summan per arbetad timme. Problemet med detta argument är att det finns allt för många kryphål för arbetsgivare, som exempelvis kan räkna in dricks som del av lönen för serveringspersonal och därmed inte behöver betala så mycket som lagen dikterar. Samma lagstiftning gäller inte i Sverige, men liknande kryphål skulle troligtvis snart dyka upp om minimumlön infördes. Istället låter vi fackförbund hantera lönenivåer i diskussioner med arbetsgivare. Man måste inte vara medlem i ett fackförbund, men det rekommenderas eftersom man då också får bättre avtal för a-kassa och flera andra möjliga fördelar.

Ytterligare ett problem är att det är ett felaktigt resonemang i fråga om frihet. I länder där man ser på fackföreningar som något dåligt, återigen USA, och istället framhåller individens rätt att förhandla för sig själv, händer det allt som oftast att arbetsgivaren bara betalar precis så mycket som de måste istället för att rätta sig efter en fackligt överenskommen summa för alla som arbetar inom den branschen. Det kan alltså vara bra för enstaka individer, de som kan förhandla sig till den timlön som de alla egentligen kunde få om de arbetade tillsammans genom ett fackförbund. Det är lite av en chansning att tro att man själv har samma förhandingskraft som ett fackförbund.

Lagar om arbetarskydd

Att alla arbetare har rätt till trygg arbetsmiljö tror jag att vi alla kan hålla med om. Oftast skiljer sig åsikterna åt angående hur det ska uppnås. Ska företag och arbetare själva ansvara för vilken skyddsutrustning och dylikt som ska användas vid olika typer av uppdrag, eller ska det vara lagstadgat? I detta fall är lagar och regelverk som sätter arbetsgivaren som ansvarig för att föreskrifterna följs en viktig del, eftersom de då måste se till att all nödvändig utrustning finns tillgängligt på arbetsplatsen, och att de anställda är tränade i att använda all utrustning på korrekt sätt. Detta gör att det på den svenska arbetsmarknaden är svårt att ta “enkla ströjobb” eftersom alla yrken har tillhörande säkerhetsföreskrifter som arbetsgivaren har ett ansvar att den anställde känner till och följer, och dessa ytterligare steg gör att den grundläggande kompetensen som krävs för ett jobb är lite högre. Men detta höjer också både säkerheten inom arbetsområdet generellt, och lönen för de som arbetar inom yrket.

Detta föregående exempel refererar mycket till konstruktionsarbeten men arbetarskydd är minst lika viktigt inom yrken med mer människokontakt såsom vård, skola och omsorg. Arbetsmiljöerna på dessa arbetsplatser är mycket viktiga för hur den dagliga verksamheten sköts. En skola med dålig akustik och trånga korridorer fyllda med skåp är ett recept för konfliktfyllda raster och dålig ljudmiljö vilket stör koncentrationen för både lärare och elever. Därför finns det riktlinjer vad gäller buller och ljudmiljöer. Likaså är det viktigt med regler för hur tungt vårdpersonal får lov att lyfta, för att undvika exempelvis förslitningsskador.

Billiga produkter

En viktig sak att ta i beaktande innan man blir överentusiastisk över alla de fantastiskt billiga sakerna som finns på hemsidor såsom Wish är hur priserna har pressats ner till den grad de visar. Om produkten bara kostar portot, vem får då bära bördan, och hur mycket får arbetaren som har tillverkat varan? Om en produkt är orimligt billig kan du vara ganska säker på att fabriken inte håller några högre standarder för arbetarna. Genom att spendera smartare kan du hjälpa både din plånbok och minimera slavarbete.