Välkommen till Fredskoalitionen

Tycker du att mänskliga rättigheter är en viktig fråga? Vi med. Fredskoalitionen skapades för att diskutera aktuella händelser som berör detta. Inte sällan ser världen ut att ta ett steg framåt för att sedan ta två steg tillbaka, och båda riktningarna är viktiga att belysa och diskutera för att se hur vi tillsammans kan ta oss framåt istället för bakåt.

Men varför?

Mänskliga rättigheter kan kännas som ett uttjatat ämne, men det är lika relevant som någonsin. Konservativa krafter både inom landet och i världen hotar ständigt att minska människors rättigheter som till exempel religionsfrihet och vill diktera sådana privata saker som hur familjer ska se ut. Ser vi till ett större perspektiv så går ännu inte alla barn i världen i skolan, de barnen saknar alltså tillgång till en grundläggande faktor för positiv utveckling i framtiden.

Alltså finns det fortfarande mycket arbete att göra för att bygga en bättre framtid för hela världen. Det minsta en kan göra för att hjälpa till är att vara medveten om vilka hinder som finns, och dem kan du läsa mer om här på Fredskoalitionen!

Så vad finns det att diskutera?

Varje dag sker det oräkneliga mängder av incidenter, både små och stora, runt om i världen. En hel del av dessa är kopplade till antingen framsteg eller bakslag för mänskliga rättigheter. Kunskap är makt och ju mer information en har om en fråga desto mer kan en argumentera för att påverka den i positiv riktning. Därför är det viktigt att samla information så att det är lätt att få en vidare överblick på ett och samma ställe.

Ett exempel på en problematisk situation med FN är när USA i juni meddelade att de lämnar organisationen eftersom den kontinuerligt kritiserat Israel, som under lång tid har haft stöd från USA, i deras konflikt mot palestinska terrorister där civila ofta kommer till skada eller dödas. När ett såpass stort land som USA lämnar en viktig internationell organisation förlorar den en hel del tyngd bakom sina utlåtanden, och det i kombination med kritik om att organisationen bryter mot sina egna stadgar har underminerat förtroendet för FN. Hur de nu ska försöka återuppbygga detta kan du läsa om i denna artikel från DN. Här är ett mångfacetterat problem som kan dissekeras från en mängd olika vinklar inom ramen för mänskliga rättigheter.

Vad innebär mänskliga rättigheter?

Det grundläggande konceptet för mänskliga rättigheter är att alla människor föds fria och har lika värde och rättigheter, oavsett var i världen en befinner sig. Delvis handlar det om statens relation till sina medborgare, genom lagar och regler som ger staten skyldighet att skydda de enskilda medborgarna mot exempelvis förföljelse och våld. I de mänskliga rättigheterna ingår statens skyldighet att tillhandahålla fungerande rättssystem och information till medborgarna om vilka rättigheter de har.

Förenta Nationerna är den organisation som har varit en hörnsten för att utforma de olika dokument, exempelvis barnkonventionen, som de mänskliga rättigheterna grundar sig på. Det finns olika åtgärder att vidta gentemot länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna, ofta finansiella saker såsom handelsblockader.

Helt enkelt har du rätt att känna dig trygg och ha alla grundläggande behov täckta och din regering är skyldiga att arbeta för detta mål.

Håll dig uppdaterad

Om du vill hålla dig ajour med vad som händer i världen och hur olika händelser kan komma att påverka mänskliga rättigheter har du kommit till rätt sida.