FREDSKOALITIONEN GÖTEBORG uppstod ur den organiserade fredsrörelse, som tog initiativet till att samla breda proteströrelser inför kriget mot Irak. Idag ingår vi i den stora världsopinionen mot USAs "det långa kriget", vilket leder till att också vår egen rättssäkerhet sätts åt sidan."Det finns ingen väg till fred - fred är vägen"